logo_AP_tn.jpg

KANCELARIA ADWOKACKA
Adwokat Rafał Nyznar

 

ul. 3-go Maja 26 (I piętro)
41-300 Dąbrowa Górnicza


sekretariat@kancelarianyznar.pl


tel.:  +48 32 262 20 45
fax:  +48 32 262 20 45

 

 

Umów się na spotkanie

Kancelaria świadczy usługi:

W ramach świadczonych usług Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych - od przedsiębiorstw osób fizycznych po spółki prawa handlowego. Stała obsługa świadczona przez Kancelarię obejmuje wszystkie dziedziny prowadzonej działalności - sporządzanie dokumentacji, umów, opinii, windykację należności, reprezentację w postępowaniach mediacyjnych i sporach sądowych. Pomoc świadczona jest zarówno w siedzibie Kancelarii jak i siedzibie Klienta.

Kancelaria posiada doświadczenie w zakresie tworzenia oraz bieżącej obsługi stowarzyszeń i fundacji. Wieloletnia współpraca z tego typu podmiotami pozwoliła nam na zgromadzenie wiedzy niezbędnej do udzielania pomocy w sposób najbardziej dopasowany do potrzeb naszych Klientów.

Pomoc dla klientów indywidualnych świadczona jest przede wszystkim w formie dorąźdnego doradztwa i reprezentacji Klientów w postępowaniach sądowych. Kancelaria oferuje również usługi polegające na sporządzaniu projektów umów, pism oraz opinii prawnych według potrzeb Klienta.

 

Do głównych obszarów praktyki kancelarii należy:

Reprezentujemy interesy naszych Klientów we wszystkich postępowaniach administracyjnych przed organami administracji Państwowej i samorządowej. Doradzamy w procesach uzyskiwania pozwoleń i koncesji, a także w zakresie wnoszenia środków zaskarżenia. Reprezentujemy Klientów w sprawach sądowoadministracyjnych - przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Oferujemy kompleksowe doradztwo w zakresie spraw cywilnych, sporządzanie pism (także pism procesowych) i umów, według potrzeb Klienta. Reprezentujemy Klientów w negocjacjach oraz sporach sądowych, z uwzględnieniem spraw przed Sądem Najwyższym. Szczególne miejsce w zakresie spraw cywilnych stanowią postępowania o odszkodowanie - wynikające z wypadków komunikacyjnych, błędów medycznych, etc. Prowadzimy sprawy z zakresu prawa rzeczowego i spadkowego.

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych, w szczególności spółek prawa handlowego. Posiadamy doświadczenie w procesie tworzenia i przekształceń spółek prawa handlowego - od doradztwa dotyczącego formy prowadzonej działalności, aż po bieżącą obsługę istniejących podmiotów. Doradzamy podmiotom gospodarczym w zakresie prowadzonej przez nich działalności - sporządzanie opinii, projektów umów i dokumentów wewnętrznych.

Reprezentujemy Klientów na wszystkich etapach postępowania karnego, ze szczególnym uwzględnieniem spraw z zakresu prawa karnego gospodarczego i karnych skarbowych. Posiadamy doświadczenie w sprawach dotyczących problematyki m.in. łapownictwa, wyłudzeń, prania pieniędzy. W ramach świadczonej pomocy prowadzimy obronę lub występujemy w roli pełnomocnika pokrzywdzonego. Ponadto kancelaria świadczy pomoc z zakresu prawa wykroczeń i prawa karnego wykonawczego.

Kancelaria oferuje kompleksową pomoc w szeroko pojmowanej dziedzinie spraw rodzinnych. Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu spraw o rozwód, separację, podział majątku, a także doradzamy w zakresie umów majątkowych małżeńskich. Ponadto reprezentujemy Klientów w sprawach dotyczących małoletnich - o ustalenie/powyższenie/obniżenie alimentów, o ustalenie/zaprzeczenie ojcostwa, o przysposobienie, a także w sprawach kontaktów z małoletnimi. Prowadzimy sprawy o ubezwłasnowolnienie częściowe i całkowite.

W ramach pomocy z zakresu prawa pracy reprezentujemy Klientów w sporach przed Sądami Pracy, a także udzielamy doraźnej pomocy w zakrsie sporządzania dokumentacji pracowniczej (umowy o pracę, porozumienia, umowy o zakazie konkurencji, wypowiedzenia, etc. Na potrzeby pracodawców tworzymy i opinujemy regulaminy i inne dokumenty wewnętrzne.

Usługi z zakresu windykacji obejmują wszelkie działania zmierzające do odzyskania wierzytelności, od reprezentacji na etapie przedsądowym, aż do postępowania egzekucyjnego. Prawnicy Kancelarii posiadają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu skutecznej windykacji należności. Ponadto oferujemy doradztwo i pomoc w negocjacjach w procesach windykacyjnych.